Eftersom vi för en tid sedan tog in en tjej att jobba deltid hos oss med den löpande redovisningen så har jag sakta men säkert kunnat slussas ur det jobbet och börja ta tag i andra saker som jag tidigare inte hunnit med. 
Jag sköter fortfarande de löpande betalningarna samt en stor del av faktureringen, likviditeten är det jag som styr ihop med företagets konto och betaltningar. Dessa grejer är jag för feg för att lämna vidare på någon annan men tanke på vår bakgrund och tidigare historia. Utöver det viill jag ha kontroll, och just nu ges min kontroll till mig genom att helt hundra ha koll på den löpande likviditeten själv.
Men eftersom jag slipper en hel del andra löpande redovisning så hinner jag med en del annat. Dels är jag ute så mycket mer nu, på nätverk och luncher. Jag försker hinna att synas så mycket som möjligt utanför min arbetsplats och göra mig med företaget hört. 

Nu när vi växer och blir fler och fler krävs även så mycket mer av mig och företagets ledning. Jag har trillat över det här med Policy och håller med det på  att strukturera om en hel del på det området. Ju fler vi blir desto fler tydliga riktlinjer krävs. och det är mitt jobb att se till att dessa linjer är tydliga och konkreta. Det är så mycket mer än vad man tänkte på när vi bara var fem stycken. 
 
Ibland är det lite svårt och förstå att det inte bara är R och jag längre. 
 

Utöver genomförde jag förraveckan en SWOT-analys med min styrgrupp. 
En bra analys som ger oss som ägare och ledning något konkret att gå efter och vi kan utifrån denna analys sätta handlingsplaner med hur vi ska jobba utifrån våra förutsättningar idag. 

En SWOT-analys utgår från fyra pelare. 
Strenght - Styrka. 
Weakness - Svaghet 
Opportunity - Möjlighet 
Threat . Hot. 

Under dessa fyra kategorier skriver du upp vad som faller in för företaget. Efter detta har man en utmärkt ram att gå efter och att göra en handlingsplan av. 
Det svåra är inte att göra analysen eller att sätta hur man ska jobba med det, utan det svåra är att faktiskt göra det och utföra det man säger. 
Det ska jag jobba på nu. 
 
Tur att Rom inte byggdes på en dag. 
 
 
 
Barbie